Asas Elektrik 02


Istilah-istilah yang berkaitan

Molekul - Satu gabungan dua atau lebih atom,Unit yang paling halus dalam satu benda tanpa menghilangkan            
identiti asalnya.
Atom - kumin yang paling halus dalamana satu unsur seperti hidrogen kekal dalam bentuk asalnya.
Gambar Hiasan
Nukleus - Bahagian tengah atom bercas positif yang kuat
Proton - kumin yang bercas positif kecil yang ringan mengelilingi orbit disekeliling nukleus sesatu atom.
Elektron - Kumin bercas negatif kecil yang ringan mengelilingi orbit disekeliling  nukleus sesatu atom.
Neutron - kumin neutral yang berat didalam nukleus atom yang bersifat seperti satu gabungan proton dan elektron.
Elektron Bebas - elektron yang telah meniggalkan orbit-orbitnya di sekeliling nukleus dan bergerak dengan bebas melalui bahan-bahan yang membentuk sebahagian darinya.
Arus elektrik - Arah pergerakan elektron bebas didalam sesuatu pengalir.
Cas Positif - Kekurangan elektron
Cas Negatif - Berlebihan elektron

0 comment... add one now