Asas Elektrik 05


Aruhan Elektromagnet Menghasilkan Elektrik

-Sebatang magnet yang dilalukan dalam gelung  dawai.daya gerak elektrik yang berulang alik diaruhkan didalam gelung.
-Ini dinamakn aruhan electromagnet.
-Aruhan electromagnet boleh ditunjukan dalam percubaan seperti rajah di bawah.


-Satu gelung dawai digunakan,kedua-dua hujungnya disambungkan kepada galvanometer yang mempunyai bacaan sifar di tengah.
-Sebatang magnet dimasukan di tengah gelung dan digerakan kebawah,penunjuk galvanometer memesong  ke satu arah menunjukan adanya daya gerak digelung.
-Apabila magnet digerakan keatas,penunjuk galvanometer bergerak kearh lain pula.
-Ambil perhatian bahawa jarum penunjuk galvanometer tidak terpesong apabila magnet tidak digerakan.
-Pesongan hanya berlaku apabila magnet itu bergerak.
-D,g,e yang diaruhkan dalam gelung adalah berkadar dengan perubahan berikut:-
                - Jumlah lilitan digelung
                -kekuatan magnet
                -Lajunya magnet itu digerakan

0 comment... add one now