Asas Elektrik 08

Hukum Ohm Ω (02)

Cara menggunakanya
-Jika kita ingin mencari salah satu daripada tiga formula diatas kita hanya menutup huruf yang ingin digunakan untuk mencari jawapan.
-Contoh,anda diberi soalan untuk mencari voltan.
-Langkah Pertama tutup dengan tangan huruf V.
-Dan sekarang yang tertera I dan R,cara bacaanya I x R.
-Begitulah juga jika anda mencri 2 formula lagi.
-Faktor-faktor yang lain perlu diambil perhatian,setiap penyeesian hukum ohm hendaklah mempunyai unit yang telah ditetap kan.

Nota:
Arus unitnya ialah Amphere
Voltan unitnya ialah Volt
Rintangan Unitnya ialah Ohm

Contoh 1rajah 2.1


-Jumlah rintangan Rj sama dengan jumlah kesemua rintangan yang disambungkan sesiri seperti rajah 2.1

Rj = R1 + R2 + R3
    = 10 + 5 + 15
    = 30Ω

-Arus lazim ialah gerakan atau aliran tenaga elektrik.
-Tenaga elektrik terhasil daripada pegerakan elektron.
-Berberapa elektron dalam tiap-tiap atom bahan pengalir seperti kuprum adalah hanya terjalin longar pada nucleus.
-Elektron bebas bergerak dari atom ke atom.
-Aliran tetap elektron bebas inilah yang membawa tenaga elektrik melalui dawai.
-Jumlah elektron yang mengalir dari satu hujung pengalir tidak sama dengan yang sampai dihujung lagi satu.
-Selalu dikatakan arus mengalir daripada punca positif ke punca negatif disepanjang bahan pengalir.
Sebenarnya aliran elektron adalah menyonsang aliran arus lazim iaitu punca negatif kepunca positif.
Perintang selari ialah perintang yang disambungkan bertentangan antara satu sama lain.

-Contoh 2
Berberapakah nilai voltan yang merintangi 25Ω  apabila satu arus 200mA mengalir melaluinya.

-Penyelesaian
a-Tukarkan nilai kepada amphere
200/1000 = 0.2amp
b-formula yang diketahui V= I x R
c-Lukiskan gambar  rajah litar

-Dengan mengunakan formula di atas -
   
     V=IxR
       =0.2 x 25
       =5volt

Bersambung Dari 

0 comment... add one now