Penguatkuasan Kategori Kelengkapan Baru


Penguatkuasaan Kategori Kelengkapan Baru Dalam Keperluan Mendapatkan Perakuan Kelulusan (COA) Suruhuhanjaya Tenaga terhadap semua pengilang dan pengimport kelengkapan Elektik.

Notis pemberitahuan pemberitahuan senarai baru telah di war-war kan oleh pihak ST pada Jun 2012 dan akan di kuat kuasa pada 1 January 2013, Pihak industri juga telah didapati memulakan langkah menghantar produk - produk baru yang akan dikawal ke makmal-makmal pengujian yang diiktira. Namun timbul isu mengenai mendapatkan laporan ujian dan cb certificate dari makmal-makmal yang mana pengujian perlu mengambil tempoh lama iaitu tiga hingga enam bulan.

Justeru itu, pihak ST akan menangyhkan tarikah penguatkuasaan Keperluan Mendapatkan Perakuan Kelulusan (COA)bagi kelengkapan elektrik yang baru seperti di lampiran A ke tarikh 1 January 2013 . Manakala penguatkuasaanya di pasaran akan di mulakan pada 01 Januatry 2014.

Lampiran A
ST New List of Regulated Equipment 2013_Lampiran A

Sumber dari :

JOHOR BAHRU ELECTRICAL & ELECTRONICS ASSOCIATION
WEBSITE: www.jbeea.com.my
Promosi Entry:

0 comment... add one now