Kod Warna Thermistors

Bahasa mudah daripada aku ialah, apabila sesuatu alatan seperti motor elektrik telah mencapai satu tahap kepanasan .Thermistor ini akan menghantar suatu signal untuk alat kawalan memutuskan bekalan elektrik.